Echografie

Sinds het voorjaar van 2019 zijn wij in het bezit van een echografie apparaat om nog betere diagnose te kunnen stellen. 


Musculoskeletal Echografie biedt tegen lage kosten een non-invasieve methode om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat. Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Als de behandelaar zelf het onderzoek uitvoert bij de patiënt ziet hij onmiddellijk de dynamische beelden, dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI welke slechts statische beelden opleveren. Tijdens een ultrasound onderzoek kan de patiënt actief participeren door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe of afnemen. De behandelaar kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden welke hij ziet.

 

 

 

 

Wij beschikken over de Mindray DC-N3 Pro. 

 

Welke diagnoses kunnen o.a. gesteld worden?
• Ontstekingen
• Rupturen
• Vochtophopingen
• Dislocaties
• Cysten
• Laesies
• Kalkneerslag

 

Wat is de toegevoegde waarde in de praktijk?
Het gebruik van diagnostische ultrasound binnen een (sport) fysiotherapie praktijk heeft als doel om visueel inzicht te krijgen in de vermeende pathologie van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van diagnostische ultrasound regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten.

 

In welke regio's zijn wij in gespecialiseerd qua echografie?

* Schouder
* Knie

* Elleboog

* Achillespees