Hyperventilatie

 

Bij hyperventilatie is er sprake van een aanhoudende, abnormale verhoging van de ademhaling.  Tijdens hyperventilatie is de snelheid van verwijdering van koolstofdioxide (CO2) uit het bloed verhoogd. Als de partiële druk van CO2 in het bloed afneemt verlaagt de zuurgraad van het bloed (respiratiore alkalose). Alkalose veroorzaakt op zijn beurt vernauwing van de kleine bloedvaten die de hersenen van bloed voorzien. Verminderde bloedtoevoer naar de hersenen kan een verscheidenheid van symptomen veroorzaken, zoals duizeligheid en tintelingen in de vingertoppen. Ernstige hyperventilatie kan leiden tot een tijdelijk bewustzijnsverlies.

 

Hieronder staan een aantal veel voorkomende symptomen:

 

-  Benauwdheid

-  Verstijfde spieren

-  Duizeligheid

-  Beklemming op de borst

-  Tintelingen (handen/gelaat)

-  Transpiratie

-  Flauwvallen

 

Deze klachten zijn lastig en vervelend, maar beslist niet schadelijk. Op een aanval volgen vaak:

-  Spierpijn (ademspieren)

-  Hoofdpijn

-  Buikkramp

-  Diarree

-  Vermoeidheid

-  Slapeloosheid

 

Onze fysiotherapeuten zijn o.a. gespecialiseerd in ademhalingsoefeningen en kunnen u de tools aanreiken om u weer een rustige en goede ademhaling aan te leren.