Praktische informatie

 

Wat moet u meenemen:

Voor het eerste consult vragen wij u om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, dit kan zijn een rijbewijs, ID-kaart, paspoort of vreemdelingendocument. Indien u via een schriftelijke verwijzing van de huisarts of specialist bij ons komt, zouden wij deze ook graag bij het eerst consult ontvangen.

Daarnaast stellen wij het op prijs als u een eigen handdoek mee zou kunnen nemen.

 

Tarieven:

Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie zullen al onze behandeling voor vergoeding in aanmerking komen. Uitzondering hierop zijn de verzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis Achmea. Met ingang van 1 januari 2017 hebben wij ook met deze verzekeraars een contract. Tot die tijd zult u indien u verzekerd bent bij deze partijen helaas zelf de behandeling moeten voorschieten en krijgt u een gedeelte van dit bedrag terug zodra u de zorgkosten bij uw verzekeraar indient.

Indien u bij deze partijen verzekerd bent kunt u een overzicht van de door ons gehanteerde tarieven en betalingsvoorwaarden vinden op deze website.

 

Algemene voorwaarden:

Lees hier mee over onze algemene voorwaarden 2016.

 

Klachtenregeling:

Elke fysiotherapiepraktijk in Nederland is verplicht om aangesloten te zijn bij een klachtenregeling van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie). Indien u een klacht heeft over uw therapeut kunt u hier terecht. Voor meer informatie lees hier verder.